direct naar inhoud van 5.5 Cultuurhistorie
Plan: Koningstraat 58 en 60
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1147-vas1

5.5 Cultuurhistorie

Het plangebied ligt in een gebied dat op de cultuurhistorische beleidskaart, vastgesteld d.d. 26 februari 2006, is aangemerkt als een gebied met een normale attentiewaarde. Dit betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen cultuurhistorisch bureauonderzoek verplicht is en dat wordt gestreefd naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1147-vas1_0008.png"

Figuur 7: uitsnede cultuurhistorische beleidskaart

Bij het wijzigen van de gebruiksmogelijkheden van het bedrijfsgebouw zijn geen cultuurhistorische waarden in het geding. Door de herbestemming van het bedrijfsgebouw wordt er een waardevol gebouw behouden. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor uitvoering van het plan.