direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Koningstraat 58 en 60
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1147-vas1

5.4 Archeologie

Op grond van de archeologische beleidskaart, vastgesteld d.d. 16 februari 2006, wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden met een lage, middelhoge of hoge trefkans.

Op grond van de kaart blijkt dat de planlocatie zich bevindt in een gebied met een hoge trefkans.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1147-vas1_0007.png"

Figuur 6: uitsnede archeologische beleidskaart

Aangezien het gaat om een bestemmingswijziging waarbij geen bodemingrepen zullen plaatsvinden is een archeologisch onderzoek niet nodig.