direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Koningstraat 58 en 60
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1147-vas1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Het plangebied ligt in de stad Apeldoorn, op een goed ontsloten en bereikbare locatie en maakt onderdeel uit van de buurt Het Loo. Het plangebied bestaat uit bedrijfsbebouwing met vrij veel verharding. Het gebied wordt grofweg omsloten door de Koningstraat aan de noordzijde en de Maria Stuartstraat aan de zuidzijde. Aan zowel de oost- als westzijde van de bedrijfsbebouwing zijn tuinen en woonbebouwing gelegen.

De omgeving wordt bepaald door laagbouwwoningen in de verschillende categorieën (vrijstaand, twee-onder-éénkapwoning en rijtjeswoningen).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1147-vas1_0005.png"

Figuur 5: Luchtfoto planlocatie

In het verleden werd op de diepe kavels aan de Koningsstraat achter de woning vaak één of meerdere bijgebouwen gezet, waarvan sommige later transformeerden tot (relatief kleinschalige) bedrijfsgebouwen. Er is altijd sprake geweest van een hiërarchische verhoudingtussen de woningen aan de straatzijde en de bebouwing op het achtererf:

  • Het woonhuis is gericht op de straat, terwijl het bedrijfsgebouw bereikt wordt via de kavel van het woonhuis;
  • Het woonhuis is één of twee lagen met een kap, terwijl de bedrijfsbebouwing meestal één (hogere) laag met een plat dak of flauwe kap telt. Over het algemeen is de woonbebouwing net iets hoger dan de achterliggende bedrijfsbebouwing;
  • Het woonhuis heeft over het algemeen een kleinere footprint dan de achterliggende bedrijfsbebouwing;
  • De wijze van detaillering is bij het woonhuis vaak rijker dan bij de achterliggende bedrijfsbebouwing.