direct naar inhoud van 5.5 Cultuurhistorie
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

5.5 Cultuurhistorie

5.5.1 Monumenten en beeldbepalende panden

Hoog Soeren heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Dit is onder andere terug te zien in het grote aantal rijks- en gemeentelijke monumenten dat het dorp kent. Ook is een groot aantal panden aangewezen als beeldbepalend op basis van de monumentenverordening.

De volgende rijksmomumenten zijn aanwezig:

 • Hoog Soeren 66-2,
 • Hoog Soeren 72;
 • Hoog Soeren 88;
 • Hoog Soeren, bij 99 (transformatiehuisje);
 • Hoog Soeren 124;
 • Hoog Soeren 126.

De volgende gemeentelijke monumenten zijn aanwezig:

 • Hoog Soeren ongenummerd (houten loods);
 • Hoog Soeren 8;
 • Hoog Soeren 22;
 • Hoog Soeren 36;
 • Hoog Soeren 44 (kapel);
 • Hoog Soeren 60;
 • Hoog Soeren 65;
 • Hoog Soeren 66;
 • Hoog Soeren 83;
 • Hoog Soeren 85;
 • Hoog Soeren 101;
 • Hoog Soeren 103;
 • Hoog Soeren 105;
 • Hoog Soeren 111;
 • Hoog Soeren 116-2.

De volgende panden zijn beeldbepalend:

 • Hoog Soeren ongenummerd (drie loodsen nabij kerk);
 • Hoog Soeren ongenummerd (hek herdenkingsboom);
 • Hoog Soeren, bij 15 (transformatiehuisje);
 • Hoog Soeren 31;
 • Hoog Soeren 33;
 • Hoog Soeren 39;
 • Hoog Soeren 41-2;
 • Hoog Soeren 43-2;
 • Hoog Soeren 48;
 • Hoog Soeren 51 (brandweerkazerne);
 • Hoog Soeren 54;
 • Hoog Soeren 55;
 • Hoog Soeren 61;
 • Hoog Soeren 63;
 • Hoog Soeren 69-2;
 • Hoog Soeren 70;
 • Hoog Soeren 74;
 • Hoog Soeren 80;
 • Hoog Soeren 123;
 • Hoog Soeren, bij 124 (put/pompstation);
 • Hoog Soeren 129;
 • Hoog Soeren 140.
5.5.2 Regeling voor cultuurhistorie in bestemmingsplan

De rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden zijn hooggewaardeerd, maar worden niet op de plankaart aangegeven. Voor deze systematiek is gekozen omdat de Monumentenwet 1998 en de gemeentelijke monumentenverordening een eigen beschermingsregime kennen via een vergunningensysteem. Bovendien is het monumentenbestand nog in ontwikkeling. Het opnemen van specifieke bestemmingen of aanduidingen voor de monumenten en beeldbepalende panden zou betekenen dat voor iedere mutatie in het monumentenregister een bestemmingsplanherziening in gang moet worden gezet om het bestemmingsplan actueel te houden. Dit wordt niet doelmatig geacht. Als extra bescherming voor deze objecten is er voor gekozen om voor de bouwvlakken maatwerk toe te passen. Vergunningvrij bouwen is beperkt van toepassing op rijksbeschermde gezichten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1146-vas1_0036.jpg"