direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

5.4 Archeologie

Een groot deel van het dorp kent een hoge archeologische verwachtingswaarde. Concreet betekent dit dat bij ingrepen in het landschap met bepaalde omvang archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Met name het westelijke deel van het dorp rondom de golfbaan kent een middelhoge verwachtingswaarde. Ook hiervoor geldt dat archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij ingrepen in het landschap. Gebieden met een lage verwachting worden niet specifiek gelabeld in het bestemmingsplan. Hiervoor gelden algemene regels.

Omdat het bestemmingsplan volledig conserverend is, kan archeologisch onderzoek achterwege blijven. Om bovengenoemde onderzoeksverplichting te borgen is een omgevingsvergunningstelsel in het bestemmingsplan opgenomen. Daarmee is het bestemmingsplan op dit onderdeel uitvoerbaar.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1146-vas1_0035.png"

Uitsnede Archeologische beleidskaart met in oranje de gebieden met een hoge verwachtingswaarde, in geel de gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde en in groen de gebieden met een lage verwachtingswaarde.