direct naar inhoud van 4.12 Infrastructuur
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

4.12 Infrastructuur

4.12.1 Visie

De in het dorp aanwezige infrastructuur in de vorm van verharde en onverharde wegen is van groot belang voor het ensemble Hoog Soeren en levert een belangrijke bijdrage aan de cultuurhistorische kwaliteiten van het dorp. De bestaande wegenstructuur vraagt dan ook om een adequate bestemmingsregeling.

De bestaande parkeerkoffers bij de kerk en bij Hotel Hoog Soeren worden in het bestemmingsplan opgenomen. Om de parkeerdruk te verminderen is het gewenst het parkeeraanbod te vergroten met ca. 10 parkeerplaatsen.

4.12.2 Vertaling in het bestemmingsplan
  • In het bestemmingsplan worden de bestaande wegen gedetailleerd vastgelegd op de plankaart;
  • Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verharde en onverharde wegen;
  • Aan de onverharde wegen wordt een omgevingsvergunningstelsel gekoppeld om onomkeerbare ingrepen te voorkomen;
  • De mogelijkheden om te parkeren bij de kerk en langs de weg worden verruimd. In onderstaande afbeelding is dit schematisch weergegeven.

 afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1146-vas1_0030.jpg"

Schematische weergave extra ruimte voor parkeren