direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 zijn de geldende beleidskaders voor het dorp geschetst. In hoofdstuk 3 is een analyse gemaakt van de kwaliteiten van het dorp en is de huidige opzet van het dorp en de aanwezige functies beschreven. In dit hoofdstuk wordt de visie op Hoog Soeren beschreven. In eerste instantie in algemene zin. Vervolgens wordt deze per deelthema geconcretiseerd en wordt globaal aangegeven hoe deze visie in het bestemmingsplan wordt vertaald. In hoofdstuk 6 wordt per bestemming gedetailleerd aangegeven hoe een en ander in het bestemmingsplan wordt vertaald.