direct naar inhoud van 2.6 Dorpsplan Hoog Soeren 2009
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

2.6 Dorpsplan Hoog Soeren 2009

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Buurt- en Belangenvereniging van Hoog Soeren in maart 2007 heeft een meerderheid van de aanwezige leden zich uitgesproken voor het opstellen van een dorpsplan voor Hoog Soeren. Onder begeleiding van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK) is vervolgens het dorpsplan 'Hoog Soeren, kroonjuweel van de Veluwe' opgesteld.


Het dorpsplan is een document dat door bewoners is opgesteld waarin de inwoners vastleggen hoe hun dorp er op de middellange termijn uit moet zien. Dit betekent dat niet de buurt- en belangenvereniging zelf, maar de bewoners van het dorp zelf bepalen wat er in het document komt te staan.


Het dorpsplan is dan ook geen formeel door de gemeenteraad van Apeldoorn vastgesteld beleidskader, maar een visie van het dorp zelf over de gewenste ontwikkeling.


In het dorpsplan is onderscheid gemaakt in een aantal thema's. Per thema is de huidige situatie beschreven en zijn de gewenste ideeën benoemd. Ook wordt aandacht geschonken aan het streefbeeld, het doel, de middelen, de acties en de betrokken actoren. Hieronder worden kort de punten benoemd die op enigerlei wijze het bestemmingsplan raken.


De relevante wensen zijn:

  • de onverharde wegen moeten blijven en moeten goed worden onderhouden;
  • de parkeeroverlast moet worden beperkt;
  • geen hoogbouw in Hoog Soeren;
  • behoud van akkers en hun agrarische karakter;
  • een speelplek voor jonge kinderen.


In hoofdstuk 4 zal bij de beschrijving van de gebiedsvisie in voorkomend geval worden aangegeven in hoeverre wensen uit het dorpsplan in het bestemmingsplan worden meegenomen en vertaald.