direct naar inhoud van 1.4 Proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

1.4 Proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan

Voorafgaand aan het opstellen van dit ontwerpbestemmingsplan is een Uitgangspuntennotitie opgesteld. De hierin genoemde uitgangspunten vormen de basis voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor Hoog Soeren. Er heeft een wijkschouw plaatsgevonden. Daarnaast is de uitgangspuntennotitie besproken met de Buurt- en belangenvereniging Hoog Soeren en is deze gepresenteerd en besproken in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA).

Aan de start van het proces is in afstemming met de buurt- en belangenvereniging een artikel geplaatst in het Pomphulletje van de zomer van 2011 met daarin een oproep aan de inwoners om eventuele gewenste nieuwe ontwikkelingen die in het nieuwe bestemmingplan kunnen worden meegenomen door te geven. Het geldende bestemmingsplan is ten behoeve hiervan op de website van de buurt- en belangenvereniging geplaatst. Hiervan is door een vijftal mensen gebruik gemaakt. Deze verzoeken zijn inmiddels inhoudelijk beoordeeld en de insprekers zijn schriftelijk bericht.

In dit concrete geval is ervoor gekozen om geen inspraak te voeren voorafgaand aan de ter visie legging van het ontwerp. Het bestemmingsplan in zijn huidige opzet is beschermend van opzet vanwege de beschermde status van het dorp. Het nieuwe plan zal inhoudelijk dan ook weinig afwijken van het geldende kader omdat dit nog steeds actueel is.

Daarnaast zijn zoals hierboven beschreven, voorafgaand aan de start van het proces, de inwoners betrokken en opgeroepen hun inbreng te leveren. Wanneer de respons hierop afgezet wordt tegen de inspraakreacties en zienswijzen die in de vorige bestemmingsplanprocedure zijn ingebracht, is dit vergelijkbaar in omvang.