direct naar inhoud van 1.3 Geldende bestemmingsplannen
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Het nu geldende bestemmingsplan dateert van 2002. Primaire aanleiding om het bestemmingsplan destijds te herzien was de genoemde aanwijzing als gemeentelijk beschermd gezicht. Aan het besluit tot aanwijzing ligt een toelichting ten grondslag. De te beschermen waarden zijn hierin als volgt getypeerd:

Essentieel is dat Hoog Soeren herkenbaar is als een voormalige agrarische esdorpachtige nederzetting met een kleinschalig karakter, die geleidelijk aan veranderde in een nederzetting van bosarbeiders en jachtopzieners, alsmede een aantrekkelijk woon- en verblijfsoord voor welgestelden en een toeristische trekpleister.

De vertaling van deze waarden waren de belangrijkste doelstelling voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is dan ook gedetailleerd van opzet waarbij belangrijke structuren en gebiedskenmerken nauwkeurig zijn vertaald in juridische regelingen. Tegelijkertijd biedt het bestemmingsplan op kavelniveau waar mogelijk flexibiliteit.

In onderstaande tabel zijn de geldende bestemmingsplannen weergegeven.

Bestemmingsplan   Vastgesteld   Onherroepelijk  
Hoog Soeren   26 september 2002   8 juli 2003  
Hoog Soeren tegenover 109 Hoog Soeren   17 juni 2010   13 augustus 2010