direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

1.1 Aanleiding

Het geldende bestemmingsplan voor Hoog Soeren is vastgesteld op 26 september 2002. Omdat een bestemmingsplan eens in de tien jaar moet worden herzien, is actualisatie van het bestemmingsplan noodzakelijk. Bovendien moeten bestemmingsplannen digitaal raadpleegbaar zijn. Daarnaast is Hoog Soeren op 10 mei 2012 door het rijk aangewezen als rijksbeschermd dorpsgezicht. Dit zijn dan ook de concrete aanleidingen om met dit bestemmingsplan aan de slag te gaan. Tegelijkertijd biedt dit de mogelijkheid om de destijds geldende beleidskaders te herijken en sindsdien doorgevoerde ontwikkelingen te verwerken in het nieuwe bestemmingsplan. Tegelijkertijd met het bestemmingsplan wordt een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor het dorp. Beide procedures lopen gelijk op.