direct naar inhoud van 5.7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

5.7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is achterwege gelaten. Dit in overeenstemming met de richtlijn 'Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen' van het Waterschap Veluwe. Het bestemmingsplan is ambtelijk/informeel voorgelegd aan de provincie. Tevens is er een inloopavond geweest op initiatief van de ontwikkelaar om de concept-bouwplannen/inrichtingstekeningen voor te leggen aan de omwonenden. Dit concept-bouwplan is ook toegestuurd aan de wijkraad en de wijkbeheerder heeft het concept-bestemmingsplan ontvangen. Bovendien heeft initiatiefnemer ook contact gezocht met omwonenden. Gezien deze communicatie met omwonenden in combinatie met de omvang/impact van de ontwikkeling is er voor gekozen om inspraak over te slaan en een ontwerpbestemmingsplan terinzage te leggen waarbij omwonenden en overleginstanties wel expliciet zijn geinformeerd.