direct naar inhoud van 5.5 Cultuurhistorie
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

5.5 Cultuurhistorie

Het plangebied bevindt zich binnen het beschermde stadsgezicht en heeft dan ook binnen de cultuurhistorische beleidskaart een hoge attentiewaarde. Zie onderstaande afbeeling. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp en een bijbehorende regeling in de bestemmingsplannen die aandacht schenken aan behoud en herstel van de beschermenswaardige waarden in het gebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1144-vas1_0012.jpg"

Figuur 5.5 Uitsnede Cultuurhistorische beleidskaart (rood = hoge attentiewaarde, geel = gemiddeld)

Er bevinden zich geen panden in het plangebied die beschikken over een cultuurhistorische (monumentale/karakteristieke) waarde, waarmee in het kader van dit initiatief expliciet rekening dient te worden gehouden. Wel zijn er twee gemeentelijke monumenten in de directe omgeving maar niet met een dusdanige situering dat de ontwikkeling van invloed is op de monumentale status waardoor ook daar niet expliciet rekening mee wordt gehouden.