direct naar inhoud van 4.4 Behoefte onderzoek
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

4.4 Behoefte onderzoek

Ondanks dat er sprake is van een bestaande situatie is er voor de zorgvuldigheid onderzoek gedaan naar de distributieve planologische situatie. Het onderzoek is als bijlage 6 bij deze toelichting gevoegd en de conclusies zijn hierna samengevat:

Zowel kwalitatief, kwantitatief, functioneel als distributief kunnen er slechts positieve aspecten worden benoemd ten aanzien van het herontwikkelingsplan van de supermarkt aan de Koninginnelaan. Zowel voor de structuur als voor de speciaalzaken zijn er geen negatieve gevolgen te verwachten. De supermarkt vormt een onderscheidend onderdeel binnen de supermarktsector en daarmee de totale dagelijkse winkelstructuur in het stadsdeel Noord-West. De beperkte uitbreiding van de supermarkt zal bijdragen aan de verhoging van het verzorgingscomfort én de keuzemogelijkheden van de inwoners van Apeldoorn Noord-West.

Vervolgens heeft de gemeente Apeldoorn een second opinion laten uitvoeren. De uitkomsten zijn opgenomen in bijlage 7. Hieruit blijkt dat dit adviesbureau de uitkomsten van de eerste DPO onderschrijft.