direct naar inhoud van 4.3 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

4.3 Verkeersontsluiting en parkeren

Ontsluiting

De ontsluiting is en blijft via de doorgang tussen Koninginnelaan 38 en 40. De beperkte toename van het autoverkeer is geen aanleiding voor een andere ontsluiting.

Parkeren

In het plan wordt ruimte geboden voor 80 parkeerplaatsen op het binnenterrein. Hiermee wordt voorzien in de behoefte die de ontwikkeling met zich meebrengt. In de huidige situatie is er sprake van 56 parkeerplaatsen. De toename bedraagt 245 brutovloeroppervlak. Hetgeen een toename betekent in de behoefte aan parkeerplaatsen van 245/25=bijna 10 parkeerplaatsen. Met het realiseren van 80 parkeerplaatsen wordt dus ruimschoots voldaan aan de te verwachten behoefte van 66 parkeerplaatsen. Los hiervan blijft ook de mogelijkheid open om aan de Koninginnelaan te parkeren, dat is echter niet een niet te verwachten gedrag van de klant die naar de supermarkt gaat, aangezien er voldoende parkeermogelijkheden zijn nabij de supermarkt op het binnenterrein.

Voor de vier appartementen aan de Koninginnelaan wordt hierbij, conform de huidige situatie, uitgegaan van dubbelgebruik. Voor het parkeren is afgesproken dat de achtergelegen kerk op zondag ook gebruik mag maken van het vernieuwde parkeerterrein. Hiervoor is een voetgangersdoorgang in de plannen opgenomen tussen dit terrein van de supermarkt en de kerk.

Verkeersbewegingen

Gezien het huidige aantal parkeerplaatsen is het aantal verkeersbewegingen in de huidige situatie (56 x 20)= 1120 verkeersbewegingen per etmaal. Hierin zijn de verkeersbewegingen als gevolge van de 4 appartementen verdisconteerd.

In de nieuwe situatie wordt met de 80 parkeerplaatsen ruimschoots voldaan aan het vereiste aantal parkeerplaatsen. De verwachting is dan ook dat er geen sprake zal zijn van een volledige bezetting van deze parkeerplaatsen. Maar worst-case betekent dit dat het zal gaan om maximaal 1600 verkeersbewegingen per etmaal. Hierin zijn de verkeersbewegingen als gevolg van de 4 appartementen verdisconteerd.

Laden en lossen

Het terrein houdt qua inrichting rekening met een veilig en vloeiende laad- en los beweging. In de huidige situatie gaat het om maximaal 10 vrachtwagenbewegingen. Het zal in de nieuwe situatie ook gaan om maximaal 10 vrachtwagenbewegingen.