direct naar inhoud van 3.4 Groenstructuur
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

3.4 Groenstructuur

Door de opzet en haar leeftijd heeft De Parken een enorme rijkdom aan beplanting. Dit geldt zowel voor de beplanting in de parken en de lanen, als die in de tuinen. Door de veelal vrijstaande villabebouwing bestaat bovendien grote samenhang tussen de beplanting voor en achter de woningen.. De beplanting in de lanen heeft ten gevolge van de toenemende verkeersfunctie hier en daar aan compleetheid ingeboet. In sommige lanen (Kerklaan, Regentesselaan) ontbreekt inmiddels over een grote lengte de zo gewenste boomaanplant. In andere lanen heeft de (vaak later aangebrachte) gesloten verharding geleid tot uitval van bomen, waardoor een onderbroken beplantingsbeeld is ontstaan. De bomenstructuur aan de Koninginnelaan is onderbroken en fragmentair. Ook de toename van ondergrondse infrastructuur is hier debet aan. In het plangebied zelf geen beplanting meer aanwezig. Het (achtergelegen) terrein is volledig verhard. Daar waar het plangebied grenst aan de Koninginnelaan is de laanbeplanting niet meer volledig intact.