direct naar inhoud van 3.3 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

3.3 Ruimtelijke en functionele structuur

Bebouwing in De Parken/ de Koninginnelaan

Opvallend is het gemak waarmee de wijk De Parken zich als totaalbeeld presenteert. De bindende werking van tuinbeplanting en de laanstelsels, zorgt vrijwel steeds voor de nodige samenhang. Ook de consequente situering van de bebouwing vanaf het eerste moment in vastgelegde rooilijnen draagt hiertoe sterk bij.

De Koninginnelaan is een oud lint, waarvan de bebouwing een ander karakter heeft dan het achterliggende villagebied. De bebouwing is kleinschaliger, de tussenruimten zijn kleiner en daardoor is er minder ruimte voor groen. Alleen de laanbeplanting en incidentele voortuinen dragen bij aan een groen beeld.

Bebouwing op het perceel

De bebouwing van de huidige supermarktlocatie (aan de Koninginnelaan) springt in ten opzichte van de bebouwing in de omgeving wat naar achteren. De supermarkt is op het achterterrein georiënteerd. De naastgelegen wijnhandel heeft wel een ingang aan de Koninginnelaan, maar beschikt wel over een tweede entree vanaf het binnenterrein. Via die ingang kan de wijnproeverij rechtstreeks worden bereikt. De bebouwing van de huidige supermarkt aan de Koninginnelaan bestaat uit 2 lagen met een afgeplatte kap. De wijnhandel heeft aan de voorzijde 3 bouwlagen, onder een gebogen kap die naar achteren toe afloopt tot een bouwlaag. Beide gebouwen hebben aan de achterzijde een uitbouw die één bouwlaag telt.afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1144-vas1_0003.jpg"

Figuur 3.1. Bestaande panden aan de Koninginnelaan

Achter op het binnenterrein staat een industrieel ogend gebouw dat hoofdzakelijk bestaat uit één hoge bouwlaag zonder kap. Hier en daar zijn accenten aangebracht in de vorm van een klein zadeldak. Hierin zat de sanitairshop en de lederwarenhandel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1144-vas1_0004.jpg"

Figuur 3.2. Sanitairshop op het achterterrein

Op de grens met de achtertuinen van de woningen aan de Koninginnelaan staat een langgerekt bouwwerk. Hier heeft zich een kapper gevestigd. Het gebouwtje ziet er uit als een tijdelijke bouwsel door de geprofileerde staalplaat die is gebruikt als gevelbekleding. Zie onderstaande afbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1144-vas1_0005.jpg"

Afbeelding 3.3. Het binnenterrein met op de achtergrond de kapsalon

Het perceel van Koninginnelaan 40 en 42 omvat nu 1817 m2 bvo aan bebouwing. Waarvan 660 m2 bestaat uit de supermarkt waarvan weer 600 m2 winkelvloeroppervlak. Overige bebouwing bestaat dus uit de eerder genoemde functies.

Functies

Het plangebied en de directe omgeving daarvan bevat bovenwijkse voorzieningen. Aan de Koninginnelaan is een zelfstandig, hoogwaardig winkelgebied ontstaan, dat een eigen plaats inneemt binnen de winkelvoorzieningen in Apeldoorn. Het gemeentelijk beleid is erop gericht de winkelconcentratie aan de Koninginnelaan te consolideren. Zowel in kwalitatief opzicht als qua omvang. De kwaliteit wordt daarbij bepaald door de dorpse schaal, de daarmee samenhangende overwegende kleinschaligheid van de winkels en het accent op speciaalzaken. Ook de menging met de woonfunctie (in het plangebied ook op de verdieping van Koninginnelaan 40 -42) is bepalend voor de sfeer. In tegenstelling tot het historische karakter van kleinschaligheid heeft zich in de jaren '90 aan de Koninginnelaan een grotere supermarkt gevestigd. In het vigerende bestemmingsplan is deze vestiging destijds gerespecteerd en afgelopen jaren heeft deze functie voor een zekere synergie gezorgd met de omgeving door het aanbod in dit winkelgebied uit te breiden. Daarnaast zit er een wijnhandel naast de supermarkt met achter in het pand een wijnproeverij. Dit is een segment dat past binnen de Koninginnelaan als hoogwaardig, kleinschalig en specialistisch winkelgebied. Op het binnenterrein worden de industriëel ogende panden zichtbaar van de sanitairshop en de vroegere lederhandel. Ook is er op het binneterrein, niet zichtbaar vanaf de Koninginnelaan, een kapsalon gevestigd.