direct naar inhoud van 2.8 Detailhandelsvisie
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

2.8 Detailhandelsvisie

In 2003 is de Detailhandelsvisie 'Een boodschap voor iedereen' vastgesteld. Het belangrijkste doel van de detailhandelsvisie is te komen tot een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur, zowel vanuit het oogpunt van de consument (het verzorgingsniveau) als vanuit de optiek van het bedrijfsleven (het economische functioneren). De visie vormt de kaders voor de uitwerking van (deel)plannen op wijk- en buurtniveau en voor het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen. Verder is de visie het toetsingskader voor nieuwe initiatieven.
In de nota is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Essentie is dat gekozen wordt voor het handhaven en versterken van de fijnmazige winkelstructuur in Apeldoorn op wijk- en buurtniveau. Met het initiatief aan de Koninginnelaan blijft de waardevolle combinatie van supermarkt met meer gespecialiseerde detailhandel aan de Koninginnelaan gehandhaafd. Deze wordt zelfs nog versterkt door meer kleinschalige detailhandel te realiseren waarbij oriƫntatie op de Koninginnelaan wordt verbeterd.