direct naar inhoud van 2.7 Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

2.7 Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020

In dit document staan de belangrijkste uitgangspunten en ambities voor het economische beleid van Apeldoorn tot 2020. Voor verschillende economische sectoren zijn gedetailleerde uitvoeringsplannen gemaakt. Als ambitie kiest Apeldoorn voor verdere economische ontwikkeling. Speerpunten zijn:

  • een evenwichtige economische basis behouden;
  • de productiestructuur verbreden (clusterspecialisatie);
  • de kwaliteit van toerisme en recreatie verbeteren;
  • de binnenstad en vier wijkcentra versterken;
  • de plattelandseconomie verstevigen.

De gemeente heeft 18 concrete activiteiten en projecten vastgesteld op verschillende economische terreinen; kantoren en bedrijven, wijkeconomie, zorgsector, detailhandel en horeca, toerisme en recreatie, plattelands-ontwikkeling en -economie, arbeidsmarkt en relatiebeheer.

Voor koninginnelaan 40 - 42 is met name een evenwichtige economische basis en de relatie met wijkcentra van belang. Aangezien er een zorgvuldige afweging is geweest om eventueel in te zetten op een verplaatsing naar wijkcentra en gezien het feit dat het hier gaat om een verplaatsing van een bestaande supermarkt binnen hetzelfde perceel in een bestaande winkelstructuur waarbinnen de supermarkt een unieke rol vervult zal de economische basis hiermee niet verloren gaan.