direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

In hoofdstuk 2 wordt het beleid beschreven dat relevant is voor deze ontwikkeling. De bestaande situatie wordt vervolgens in hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de nieuwe situatie weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt de uitvoerbaarheid beschreven, waarbij aandacht wordt gegeven aan, de milieutechnische randvoorwaarden, de planologische randvoorwaarden en de economische- en maatschappelijke uitvoerbaarheid. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een toelichting gegeven op de regels.