direct naar inhoud van Artikel 9 beschermd stadsgezicht
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

Artikel 9 beschermd stadsgezicht

9.1 Aanduidingsregels

De voor 'beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor instandhouding van het rijksbeschermd stadsgezicht.

9.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 7 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
bouwwerken         - er dient sprake te zijn van bescherming van de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden  
9.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de bescherming van de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden zoals beschreven in de redengevende beschrijving van het rijksbeschermd stadsgezicht, nadere eisen stellen aan de omvang, orientatie en situering van bouwwerken; Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 12opgenomen procedureregels van toepassing.