direct naar inhoud van 7.3 Totstandkoming plan
Plan: Bestemmingsplan De Laak 5 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1142-vas1

7.3 Totstandkoming plan

Van 10 november 2011 tot en met 21 december 2011 heeft het ontwerp van dit plan ter inzage gelegen. Toen zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is na de terinzagelegging van het plan archeologisch onderzoek uitgevoerd. Bij de vaststelling is het plan hierop aangepast. De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie hoog' geldt, op de plankaart, alleen nog voor de percelen De Laak 9 en 11.

Verder is na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een klein gedeelte van het perceel De Laak 5 door de eigenaar verkocht aan de eigenaar van de woning op het naastgelegen perceel, de Eerbeekseweg 146 in Loenen. Het betreft het 'resthoekje' ten oosten van die woning. Dit komt een logische verkaveling ten goede. De geplande groensingel ten oosten van de woning, kwam daarmee te vervallen. Dit betrof geen wezenlijk onderdeel van de groene inpassing van de nieuwe woningen in het plangebied. Bij de vaststelling is de plankaart hierop aangepast. Het betreffende gedeelte van de bestemming Natuur is veranderd in de bestemming Wonen, aangeduid met 'tuin'. Voor het overige gedeelte is de aanduiding 'erf' veranderd in de aanduiding 'tuin'. Verder is de toelichting op deze nieuwe situatie aangepast.