direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan De Laak 5 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1142-vas1

5.4 Archeologie

Op grond van de archeologische waardenkaart wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden met een lage, middelhoge of hoge trefkans. Op grond van de kaart blijkt dat de planlocatie zich bevindt in een gebied met een hoge trefkans.

Door RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek is bijlage 5 van de Bijlagen bij de toelichting. Op basis van het verkennend booronderzoek kan de hoge archeologische verwachting van het plangebied worden bijgesteld naar laag. De archeologische laag in plangebied is nagenoeg geheel verstoord is door bouwwerkzaamheden, saneringen en overige grondbewerkingen. Ook zijn bij het onderzoek geen archeologische indicatoren gevonden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied dan ook geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.