direct naar inhoud van 4.2 Landschappelijke inrichting
Plan: Bestemmingsplan De Laak 5 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1142-vas1

4.2 Landschappelijke inrichting

De bestaande landschappelijke beplanting en erfbeplanting blijft behouden. Rond de kavels van de twee bedrijfswoningen en de woning direct ten noorden van het plangebied wordt de aanwezige beplanting aangevuld tot volwaardige groensingels. Op de nieuwe woonkavels worden verspreid solitaire bomen, boomgroepen, kleine boomgaarden aangeplant. Hagen dienen als erfgrenzen tussen het landschap en de kavels. Een goede overgang naar de openbare ruimte wordt gevormd door een raster met gekloofde eikenhouten palen en/of haag (streekeigen soort) van circa 1 tot 1,5 meter hoog. Een goede overgang van de privéruimten wordt verkregen door een haag (streekeigen soort) van circa 1,8 meter hoog. Het gedeelte van het perceel dat niet voor de nieuwe woningen wordt aangewend wordt ingericht als nieuwe natuur: natuurlijk grasland (natuurdoeltype). Al deze maatregelen tezamen maken dat de nieuwe situatie adequaat wordt ingepast in het omliggende landschap. De verplichting tot realisatie van de landschappelijke inpassing en de nieuwe natuur zal privaat-rechtelijk worden vastgelegd.