direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan De Laak 5 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1142-vas1

4.1 Bebouwing

Alle aanwezige bedrijfsbebouwing (uitgezonderd de twee bedrijfswoningen) in het plangebied zal worden gesloopt. Daarmee verdwijnt ruim 1400 m² aan overtollige bebouwing. Ook de aanwezige verharding zal verdwijnen. Maximaal 50% van dit bebouwde oppervlak wordt teruggebouwd in de vorm van vier vrijstaande woningen met bijgebouwen in een ruime groene setting. De woningen zullen elk, inclusief bijgebouwen een grondbeslag krijgen van niet meer dan 175 m². In totaal komt er dus maximaal 700 m² aan nieuwe bebouwing terug. Kortom: er ontstaat een aanzienlijke kwaliteitsverbetering.

Voor de situering van de nieuwe woningen is aangesloten bij de bestaande bebouwingsstructuur van de omgeving. De woningen worden ingevoegd in en bij het bestaande cluster van bebouwing in de omgeving. Verder zijn de woningen op een informele manier op de kavels gesitueerd: met verspringingen in de voorgevelrooilijnen en onregelmatige afstanden tussen de woningen. De kaprichtingen worden overwegend haaks op De Laak gezet. Bijgebouwen krijgen een plek achter het hoofdgebouw. De bebouwing bestaat uit één bouwlaag met een kap, bij voorkeur een forse kap, al dan niet voorzien van wolfseinden.

Verder zal voor de nieuwe bebouwing wordt aangesloten bij de ligging aan de rand van de enk en de verspreid liggende erven rondom de enk. De enk blijgt open, de bebouwing bevindt zich in de laagten rondom de enk. De woningen zijn zodanig gesitueerd dat er enkele zichtrelaties kunnen ontstaan tussen de enk en de Harderwijkerweg (in Eerbeek).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1142-vas1_0008.png"

Figuur 9: inrichtingsplan