direct naar inhoud van 3.3 Archeologie en Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan De Laak 5 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1142-vas1

3.3 Archeologie en Cultuurhistorie

Het plangebied is geomorfologisch gezien gelegen op een daluitspoelingswaaier. De bodem betreft laarpodzolgronden. Dat is kalkloze zandgrond. Direct ten zuiden liggen enkeerdgronden. In en om het plangebied zijn geen archeologische vondsten bekend. Het plangebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.

In de cultuurhistorische analyse van het bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen-Loenen (2010) krijgen de wegstructuren van de Eerbeekseweg, Harderwijkerweg, De Laak en de naamloze weg ten westen van het plangebied wegens hun ouderdom en beeld een hoge waardering. Het deelgebied waarin het plangebied is gelegen, de enken van Loenen en Zilven, wordt hoog gewaardeerd wegens de aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

Het plangebied ligt aan de rand van de enk van Zilven. Belangrijke kenmerken zijn hier de grilligheid van het wegenpatroon en de verkaveling, verspreide bebouwing aan de wegen, voornamelijk agrarisch landgebruik, een half-open landschap met bescheiden erfbeplanting en coulissen van de bosrand en hier en daar een houtwal.