direct naar inhoud van 3.1 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan De Laak 5 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1142-vas1

3.1 Ruimtelijke en functionele structuur

Omgeving

Het dorp Loenen en buurtschap Zilven liggen op de flanken van de Veluwe. De overgang van de droge en hoge bossen naar het lager gelegen IJsseldal. Kenmerkend zijn de hoogteverschillen. Op de uitlopers van de Veluwe zijn de enken ontstaan en er lopen veel beken en sprengen in het gebied. Vlak bij de locatie loopt de Zilvense beek.

De planlocatie ligt aan de rand van Zilven. Dit buurtschap, aan de rand van het dorp Loenen, bestaat uit een aantal kronkelige wegen met daaraan veelal kleinschalige erven in een vrij hoge dichtheid aan de rand van de enken. Ondanks de dichtheid liggen de erven los van elkaar en zijn ze niet aan elkaar gegroeid. Vanaf de wegen zijn er tussen de erven door waardevolle doorkijkjes op de enken. In de loop van de jaren zijn een groot deel van deze erven omgevormd tot burgererven.

De enken van Zilven en Loenen zijn grotendeels vrijgebleven van bebouwing ondanks dat er veel bebouwing is bijgekomen. Aan de noordkant van de Loenenseweg gaat het landschap over in een heideontginningslandschap. Richting het dorp ligt het beekdal van de Zilvense beek.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1142-vas1_0006.png"

Figuur 7: luchtfoto omgeving

Plangebied

Nabij de rotonde waar de Eerbeekseweg, de Harderwijkerweg en de Loenenseweg samenkomen, ligt een cluster met bebouwing, voornamelijk bestaande uit burgerwoningen. Dit cluster ligt hoofdzakelijk aan de zuidkant van de genoemde wegen en daarmee tegen de rand van de enk. Het plangebied maakt onderdeel uit van dit cluster.

In het plangebied staan in het noordelijke deel drie loodsen. Deze loodsen domineren door hun kleur, hoogte en materiaalgebruik in het ruimtelijke beeld van de omgeving. De grootste loods is lichtgekleurd en voornamelijk opgetrokken uit damwanden. De twee kleinere loodsen zijn opgestrokken uit metselwerk. De loodsen staan tegen elkaar met de nokrichting ongeveer haaks op de weg De Laak. Ten zuiden van de loodsen staan de twee bedrijfswoningen. Bijna de hele locatie is bedekt met verharding. Het bedrijfsterrein maakt dan ook een stenige indruk, in een omgeving met een sterk groen karakter.

Direct rondom het plangebied staan drie woningen. Voor het overige is het plangebied omgeven door weilanden. Erfbeplanting is praktisch afwezig. In de tuinen van de bedrijfswoning zijn wel opgaande groenelementen te vinden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1142-vas1_0007.jpg"

Figuur 8: luchtfoto plangebied