direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan De Laak 5 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1142-vas1

1.2 Ligging en begrenzing

Het perceel De Laak 5 is gelegen ten zuidoosten van de kern van het dorp Loenen en ten westen van Eerbeek. Het perceel ligt tegen de gemeentegrens met de gemeente Brummen aan. De Laak komt ten noorden uit op de Eerbeekseweg (N786) uit. Dat is de provinciale weg tussen Beekbergen en Dieren.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1142-vas1_0001.jpg"

Figuur 1: Ligging plangebied in omgeving

Het plangebied wordt gevormd door het perceel De Laak 5 in Loenen (kadastraal bekend als gemeente Beekbergen, sectie D, nummers 2493 en 2495) en de percelen waarop de twee bedrijfswoningen staan: De Laak 9 en 11 (kadastaal bekend als gemeente Beekbergen, sectie D, nummers 2391 en 2459).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1142-vas1_0002.jpg"

Figuur 2: luchtfoto omgeving met het plangebied rood omkaderd