direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan De Laak 5 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1142-vas1

1.1 Aanleiding

Op het perceel De Laak 5 in Loenen was een loonwerk- annex grondverzetbedrijf gevestigd met bijbehorende bedrijfsgebouwen en een groot oppervlak aan verharding. Het bedrijf is vertrokken naar een locatie in Voorst. Sindsdien wacht het perceel op een nieuwe invulling. Daartoe heeft de eigenaar van het perceel verzocht om medewerking te verlenen aan de functieverandering van de bedrijfslocatie naar wonen. Zijn voornemen is om ter plaatse vier nieuwe, vrijstaande woningen te realiseren. Daarnaast is het de bedoeling dat de twee aanwezige bedrijfswoningen, conform feitelijk gebruik, een woonbestemming krijgen.