direct naar inhoud van 3.2 Ervenadvies
Plan: Het Witte Veen 14 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1139-vas1

3.2 Ervenadvies

De toekomstige inrichting van de planlocatie zoekt aansluiting bij het Groot Apeldoorns Landschapskookboek. Hieruit zijn ideeën opgedaan die verwerkt zijn in een inrichtingsplan. Voor de planlocatie betekent dat de kamerstructuur, zoals deze in dit landschap voorkomt, versterkt wordt door beplanting langs de erfgrenzen.

Landschapsvisie kookboek

Het erf ligt in de landschapseenheid kamerstructuur aan de rand van het beekdal van de Beekbergse beek. Afbeelding 2 laat de betekenis van de meest relevante legendaeenheden zien. Het kookboek zet in op het versterken van de landschappen door het vergroten van de contrasten tussen de verschillende landschappen. Ambitie voor de landschapseenheid kamerstructuur is het versterken en toevoegen van groene structuren door wegbeplanting en kavelgrens beplanting zodat bebouwing een eigen groene kamer krijgt in het landschap en er niet los in staat.

Voor transformatie op erven worden de volgende ‘recepten’ gegeven:

- Compositie van het erf

Het woonhuis en de eventuele siertuin vormen het gezicht van het erf. Overige gebouwen staan lager in hiërarchie qua uitstraling, hoewel het misschien wel grotere gebouwen zijn.

- Erfbeplanting

Kijk naar de landschapsstructuren en streekeigen soorten.

- Architectuur

Bekijk of hergebruik mogelijk is, gun schuren een tweede leven. Sluit aan bij de dakvormen en hoogte in de omgeving. Binnen de traditionele hoofdvormen zijn moderne invullingen mogelijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1139-vas1_0002.png"

Afbeelding 2: uitsnede uit het Groot Apeldoorns Landschapskookboek met omcirkeld de planlocatie

Landschap locatie

Het Witte Veen ligt in een jong en nat heideontginningslandschap. Herkenbaar aan de rationele verkaveling van rechte wegen, kavelgrenzen en slotenpatroon. De grootste verandering in het landschap is de toename van bebouwing geweest. Met name de snelweg en bijbehorende toegangswegen en het bedrijventerrein ten noorden daarvan. De verkaveling rondom het Witte Veen is grotendeels intact gebleven maar de beplanting op kavelgrenzen is op veel plaatsen verdwenen. Op enkele plekken in de omgeving zijn nieuwe hagen aangeplant. Doordat er langs de meeste wegen wel wegbeplanting staat, heeft het landschap structuur en liggen de erven en bebouwing niet ‘los’ in het landschap.

Erf en gebouwen

Het erf en de woning zijn georiënteerd op Het Witte Veen. De privétuin ligt aan de westkant van het huis, aan de oostkant van de woning ligt de oprit die het erf en de gebouwen ontsluit. Het is een smal erf dat binnen de kavelgrenzen ligt en zich van de weg, richting het zuiden heeft uitgebreid. Aan de zuidzijde staat een oude boomgaard met hoogstamfruitbomen. Op de westelijke kavelgrens staan diverse struiken en bomen waarvan enkele exoten. Aan de westzijde van de woning staat een mooie solitaire esdoorn.

De meeste gebouwen, inclusief de woning staan met de nokrichting haaks op de weg. Met uitzondering van de schuur achter de woning. Het gaat om (voormalige) agrarische gebouwen en bijgebouwen met een enkelvoudige hoofdvorm en eenvoudige uitstraling. De grote schuur aan de zuidzijde van het erf wordt in gebruik genomen als bedrijfsgebouw en werkplaats. Het is een oude kapschuur die is uitgebouwd waardoor er een aparte dakvorm is ontstaan. Deze schuur staat met de kavelrichting mee. De andere gebouwen, die georiënteerd zijn op de weg staan net iets gedraaid van de kavelrichting. De grote schuur is grotendeels opgetrokken uit golfplaten en damwanden.

Aanknopingspunten ontwikkeling Het Witte Veen 14

- Wegbeplanting van eiken aan de zuidzijde van Het Witte Veen.

- Groene uitstraling van het erf verder versterken met streekeigen beplanting en structuren.

- Uitstraling gebouwen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1139-vas1_0003.png"

Afbeelding 3 - inrichtingsplan ervenadvies

Advies inrichtingsplan

  • A. Kamerstructuur wordt hier gevormd door de bestaande wegbeplanting van eiken. Dit geeft het erf een groen decor.
  • B. Het erf kent een duidelijke indeling van het woongedeelte aan de weg met de siertuin (B) en het werkgedeelte daarachter.
  • C. Het werkgedeelte heeft een meer informeel karakter. Verharding wordt tot een minimum beperkt.
  • D. Versterk kavelgrensbeplanting aan westzijde van het erf, door het aanvullen van bestaande beplanting en vervangen van exoten door streekeigen bomen en struiken: eik, ruwe berk, lijsterbes en struiken zoals meidoorn, veldesdoorn en hondsroos. Bij voorkeur beplanting doortrekken langs de hele westelijke perceelsgrens.
  • E. De fruitboomgaard aan de zuidzijde wordt hersteld en aangevuld met enkele nieuwe hoogstamfruitbomen. Boomgaard wordt uitgerasterd in verband met vee.
  • F. De paardrijbak wordt aan de oostzijde voorzien van een haag van liguster, veldesdoorn of meidoorn.
  • G. Bestaande hagen blijven gehandhaafd.
  • H. Aan de zuidzijde wordt er ter afronding van het erf een boom geplant, bijoorbeeld een es of eik.
  • I. Gebruik bij renovatie van de bedrijfsgebouwen donkere kleuren en bij voorkeur natuurlijke materialen of materialen met een agrarische uitstraling zoals donkere golfplaten als dakbedekking.

De inrichtingsschets geeft weer hoe het landschap kan worden versterkt binnen de landschapseenheid kamerstructuur. Het bestaande erf heeft een groen karakter met de bestaande wegbeplanting heeft het erf ook een groen decor. Door kleine ingrepen en toevoegingen wordt de kwaliteit van de groene inrichting versterkt. Het vervangen van exoten, toevoegen van kavelgrensbeplanting, herstel van de hoogstamboomgaard en een haag langs de paardrijbak zijn de belangrijkste elementen. Hiervoor worden streekeigen soorten gebruikt.