direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Het Witte Veen 14 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1139-vas1

3.1 Inleiding

De ruimtelijke opzet van het plangebied komt via functieverandering tot stand. Daarbij is een erfinrichtingsplan opgesteld.

De inhoud van het erfinrichtingsplan wordt in paragraaf 3.2 weergegeven. Na deze paragraaf wordt in paragraaf 3.3 ingegaan op de landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische aspecten, voortvloeiend uit de bestaande kwaliteiten en de voorgestelde plannen. Paragraaf 3.4 beschrijft de woonsituatie. In paragraaf 3.5 wordt de typologie en verhouding van het nieuwe bedrijf ten opzichte van de bestaande bebouwing weergegeven. Als laatste wordt in paragraaf 3.6 ingegaan op de aanwezige infrastructuur en de gevolgen van de voorgestelde plannen.