direct naar inhoud van 2.6 Herstructureringsbeleid voor Zuid
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

2.6 Herstructureringsbeleid voor Zuid

Midden jaren 90 van de vorige eeuw is geconstateerd dat herstructurering van Zuid noodzakelijk was. In 1997 hebben de gemeente Apeldoorn en de woningcorporatie De Goede Woning daarover afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in het Masterplan herstructurering Apeldoorn-Zuid. In het Masterplan is een aantal uitwerkingsgebieden aangewezen, waaronder Zuiderpark, Ravenweg, Eendenweg/Ibisplein, Reigersweg/Adelaarslaan. Een groot deel van de uitwerkingsgebieden van het Masterplan is inmiddels opgeleverd.

Om de integrale en wijkgerichte aanpak van het Masterplan voort te zetten, hebben gemeente, woningcorporaties De Goede Woning, Ons Huis en De Woonmensen, stichting Wisselwerk, wijkraad Zuid en huurdersvereniging De Sleutel de kadernotitie 'Zuid Vooruit' opgesteld. Daarin wordt geconstateerd dat het algemene beeld van Zuid sterk verbeterd is, maar dat er nog steeds sociale problemen zijn. Ook op fysiek terrein liggen er opgaven: een deel van de woningvoorraad is woontechnisch sterk verouderd en de openbare ruimte kan op vele plekken een kwaliteitsimpuls gebruiken. Het uitgangspunt van deze kadernotitie is hetzelfde als die van het Masterplan, namelijk om de "kwaliteit van Apeldoorn-Zuid te verbeteren en de toekomstwaarde ervan te vergroten, oftewel er voor te zorgen dat Apeldoorn Zuid ook in de toekomst een wijk is waar mensen graag willen wonen en winkelen, waar ondernemers een gezond bedrijf kunnen voeren en waar particuliere eigenaren, woningcorporaties en anderen in willen investeren".

De doelstellingen van de kadernotitie vormden de uitgangspunten voor de concrete projecten in Zuid tot 2015. Eind 2012 is het programma van de kadernotitie afgesloten.