direct naar inhoud van 2.5 Woningbouwprogramma 2010-2029
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

2.5 Woningbouwprogramma 2010-2029

In november 2012 heeft de gemeenteraad het Woningbouwprogramma 2010-2029 vastgesteld. Geconstateerd wordt dat de woningmarkt in rap tempo is veranderd, dat er minder vraag naar woningen zal zijn dan was voorzien en dat aanbod en vraag niet meer in evenwicht zijn. Daarom zijn alle woningbouwplannen bekeken en zijn keuzes gemaakt: welke projecten worden uitgevoerd, welke projecten vervallen, welke projecten worden later uitgevoerd en welke projecten krijgen een andere opzet. Wanneer zich nieuwe kansen aandienen moet eerst kwantitatieve en kwalitatieve ruimte in het woningbouwprogramma worden gecreƫerd. Daardoor wordt de programmering steeds op basis van actuele marktontwikkelingen en op basis van wijzigende verwachtingen over de toekomst bijgestuurd: het adaptief programmeren. Kwantitatief vertrekpunt is uitbreiding van de woningvoorraad in de periode 2010-2019 met netto 3.900 woningen en in de periode 2020-2029 met netto 2.000 woningen.


Doorwerking op het plangebied

Het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels zou het mogelijk maken 134 woningen toe te voegen aan de oostrand van het Zuiderpark, ten zuiden van dok Zuid. In het Woningbouwprogramma constateert de raad dat er niet voldoende geld is om de hoogspanningskabels over het hele traject door Zuid ondergronds te brengen. Dit, in combinatie met de verslechterde marktomstandigheden en het feit dat er op andere locaties in de stad initiatieven zijn die beter uitvoerbaar zijn, heeft geleid tot het besluit deze woningen uit de woningbouwprogrammering te schrappen.