direct naar inhoud van 1.6 Gevolgen uitspraak AbRS 12 maart 2014
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

1.6 Gevolgen uitspraak AbRS 12 maart 2014

Op 12 maart 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak (kenmerk 201308219/1/R2) gedaan over het beroep dat was ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan. Daarbij heeft de Afdeling het vaststellingsbesluit vernietigd voor zover het betreft de plandelen met de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'. Ook heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen vier weken na verzending van de uitspraak ervoor zorg te dragen dat het hiervoor vermelde onderdeel wordt verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Door deze uitspraak is de dubbelbestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding vervallen. Voor de uitspraak zie Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, vaststellingsbesluit en zienswijzennota .

De uitspraak is in het bestemmingsplan verwerkt door in de regels de tekst van het artikel van de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' door te halen, enige toelichtende teksten over deze uitspraak aan de Toelichting toe te voegen en de twee vlakken met de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' van de plankaart te verwijderen.