direct naar inhoud van 1.4 Doel van het bestemmingsplan
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

1.4 Doel van het bestemmingsplan

Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied en het planologisch-juridisch mogelijk maken van het ondergronds brengen van (een deel van) de hoogspanningslijnen die door het Zuiderpark lopen. Het bestemmingsplan heeft overwegend een beheerskarakter, waarbij de bestaande situatie uitgangspunt is. Het ondergronds brengen van (een deel van) de hoogspanningslijnen is de enige ontwikkeling die in dit bestemmingsplan opgenomen is.