direct naar inhoud van 1.3 Geldende bestemmingsplannen
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Voor het plangebied gelden nu nog het Uitbreidingsplan in onderdelen wijk Wormen B (vastgesteld op 8 november 1962 en goedgekeurd op 13 mei 1963) en Diverse herzieningen van bestemmingsplan Zuid I (vastgesteld op 13 januari 1983 en goedgekeurd op 22 juni 1983). Met het onderhavige bestemmingsplan worden deze plannen, inclusief de daarop van toepassing zijnde herzieningen en uitwerkings- c.q. wijzigingsplannen, vervangen. Het plangebied wordt geheel omringd (en ter plaatse van de Marchantstraat doorsneden) door het bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden, dat op 8 maart 2012 is vastgesteld.