direct naar inhoud van 7.5 Economische uitvoerbaarheid
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

7.5 Economische uitvoerbaarheid

Voorliggend bestemmingsplan 'De Parken, Indische Buurt en Beekpark' betreft een actualisatie van diverse vigerende bestemmingsplannen en heeft een beheerkarakter. Het is niet noodzakelijk een exploitatieplan vast te stellen omdat er geen verhaalbare kosten van grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.13 Wro zijn. Het plan is economisch uitvoerbaar.