direct naar inhoud van 7.4 Zienswijzen
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

7.4 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan 'De Parken, Indische Buurt en Beekpark' heeft ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 7 maart 2013 gedurende zes weken ter visie gelegen. Tijdens de periode van tervisielegging zijn 16 zienswijzen ingediend. Een aantal indieners heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze mondeling toe te lichten voor leden van de gemeenteraad.


Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft de gelegenheid gehad deze voor de leden van de politieke markt Apeldoorn (PMA) mondeling toe te lichten. Hiervan is door een aantal indieners gebruik gemaakt. In voorkomend geval is de zienswijze, al dan niet op verzoek, ambtelijk doorgesproken met de indiener. Om een goed beeld te krijgen van de zienswijzen heeft een aantal gesprekken op locatie plaatsgevonden.


De ingediende zienswijzen zijn samengevat en van een beantwoording voorzien in de 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.' Naar aanleiding van de zienswijzen is het bestemmingsplan op een aantal punten aangepast. In de nota is aangegeven welke aanpassingen zijn verricht. Naast aanpassingen ten gevolge van de ingediende zienswijzen is een aantal ambtshalve aanpassingen verricht. In de 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen' is een overzicht opgenomen.