direct naar inhoud van 4.9 Maatschappelijk
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

4.9 Maatschappelijk

4.9.1 Visie

Verspreid door het plangebied komt een groot aantal maatschappelijke voorzieningen voor. Met name in de Parken en Indische Buurt komen scholen en kerken voor die een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteiten van het gebied zowel op objectniveau als op structuurniveau. Deze verdienen een adequate regeling in het bestemmingsplan.

Ook in het Beekpark komen maatschappelijke functies voor die een belangrijke bijdrage leveren aan het voorzieningenniveau van Apeldoorn en de visie op dit plandeel als uitgaans- en cultuurkwartier. Ook deze vragen een adequate regeling in het bestemmingsplan.

Bestaande (kleinere) en als zodanig bestemde panden met een maatschappelijke functie, zijn in voorliggend bestemmingsplan gerespecteerd. Verdere uitbreiding hiervan is echter ongewenst. Bij beƫindiging moet het mogelijk zijn de panden in gebruik te nemen als woning.

4.9.2 Vertaling in het bestemmingsplan
  • Kerken, scholen en andere maatschappelijke voorzieningen in het plangebied zijn opgenomen in een maatschappelijke bestemming met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Wanneer sprake is van monumentale bebouwing is maatwerk toegepast.
  • Voor individuele panden in De Parken en Indische Buurt, die geheel voor maatschappelijke functies in gebruik zijn, is een gemengde bestemming opgenomen. Naast het maatschappelijke gebruik mag het pand gebruikt worden als woning.
  • Panden waarvan de begane grond in gebruik is voor maatschappelijke doeleinden hebben de bestemming 'Wonen' met een aanduiding 'maatschappelijk' gekregen. Het gehele pand mag in gebruik genomen worden als woning en de begane grond voor maatschappelijke doeleinden.
  • Het Julianaziekenhuis is niet meer als zodanig in gebruik. De geldende maatschappelijke bestemming blijft in dit bestemmingsplan gehandhaafd omdat voor een nieuwe functie nog geen bestemmingsplanprocedure is afgerond.