direct naar inhoud van 4.8 Kantoren
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

4.8 Kantoren

4.8.1 Visie

Wat betreft kantoren kan onderscheid gemaakt worden tussen een aantal als zodanig gebouwde kantoorpanden die in het Beekpark en langs de Loolaan aanwezig zijn en de veelal in de Parken en in mindere mate in de Indische Buurt aanwezige (kleinere) kantoorpanden.De grote kantoorpanden in het plangebied leveren een bijdrage aan de diversiteit in het centrum en langs de Loolaan. Hiervoor is in het bestemmingsplan een adequate regeling opgenomen.

Voor De Parken en Indische buurt geldt dat dit vooral woongebieden betreft. Bestaande en als zodanig bestemde kantoorpanden zijn in het nieuwe bestemmingsplan gerespecteerd. Verdere uitbreiding van kantoorareaal is ongewenst. Bij beƫindiging is het mogelijk de panden in gebruik te nemen als woning. Kleinschalige kantooractiviteiten aan huis is onder voorwaarden mogelijk.

4.8.2 Vertaling in het bestemmingsplan
  • Voor zelfstandige kantoorpanden in het Beekpark en aan de Loolaan is de bestemming 'Kantoor' opgenomen.
  • Voor individuele kantoorpanden in De Parken en Indische Buurt die geheel als kantoor in gebruik zijn, is een gemengde bestemming opgenomen. Naast het gebruik als kantoor mag het pand gebruikt worden als woning.
  • Panden waarvan de begane grond in gebruik is als kantoor hebben de bestemming 'Wonen' met een aanduiding 'kantoor' gekregen. Het gehele pand mag in gebruik genomen worden als woning en de begane grond als kantoor.
  • Voor panden in De Parken waar op grond van het geldende bestemmingsplan een maximaal aantal vierkante meters aan kantoorruimte is toegestaan, is een vergelijkbare regeling opgenomen.
  • Kantoor aan huis is in elke woning onder voorwaarden toegestaan, mits de activiteiten door de hoofdbewoner worden uitgeoefend en de oppervlakte niet meer dan 50 m2 beslaat.