direct naar inhoud van 4.7 Detailhandel
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

4.7 Detailhandel

4.7.1 Visie

Wat betreft detailhandel kan onderscheid gemaakt worden tussen individuele panden, de grotere detailhandelsclusters aan de Asselsestraat en de Koninginnelaan en in mindere mate aan de Soerenseweg. Tegelijkertijd liggen ze buiten het primaire winkelgebied van het centrum. Dit betekent dat naast detailhandel ook andere functies zoals wonen mogelijk moeten zijn.

Wat betreft de Koninginnelaan is van belang dat het kleinschalige (specialiteiten)karakter zoals dat in het geldende bestemmingsplan is geborgd, behouden blijft. Individuele panden zijn in voorliggend bestemmingsplan van een adequate regeling voorzien. Detailhandel dient zoveel mogelijk op de begane grond plaats te vinden.

4.7.2 Vertaling in het bestemmingsplan
  • Voor de winkels aan de Asselsetraat is een detailhandelsbestemming opgenomen. Daarnaast mogen de panden gebruikt worden voor maatschappelijke voorzieningen en wonen. Waar andere functies aanwezig zijn, is een maatwerkregeling opgenomen.
  • Voor het winkelcluster aan de Koninginnelaan is de bestemming 'Gemengd - 1' opgenomen, waarbij de panden naast het gebruik als winkel ook gebruikt mogen worden als woning. Per pand is aangegeven hoeveel vierkante meter verkoopvloeroppervlakte maximaal aanwezig mag zijn.
  • Individuele detailhandelspanden zijn in de woonbuurten binnen de woonbestemming ondergebracht. Door middel van een aanduiding is geregeld dat detailhandel is toegestaan op de begane grond.