direct naar inhoud van 4.6 Centrumfuncties
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

4.6 Centrumfuncties

4.6.1 Visie

Het Beekpark maakt onderdeel uit van de binnenstad die een belangrijke rol speelt met betrekking tot het voorzieningenniveau van de stad. Dit vraagt een bestemmingsplan dat voldoende flexibel van opzet is zodat uitwisseling van functies mogelijk is. Daarnaast is van belang dat, waar mogelijk op de verdieping kan worden gewoond.

4.6.2 Vertaling in het bestemmingsplan
  • Voor de delen van het plangebied die onderdeel uitmaken van het centrumgebied is de bestemming 'Centrum' opgenomen. Hierbij is aangesloten bij het geldende bestemmingsplan. Binnen de bestemming 'Centrum' is onderscheid gemaakt tussen verschillende deelgebieden waar andere vormen van gebruik zijn toegestaan naar gelang de functie van het betreffende gebied. Voor alle gebieden met de bestemming 'Centrum' geldt dat de gebouwen gebruikt worden voor maatschappelijke doeleinden.
  • In de gebieden met de aanduiding 'specifieke vorm van centrum – 1' zijn hiernaast ook kantoren toegestaan en mag er gewoond worden op de verdieping. Het betreft hier gronden aan de Vosselmanstraat tegenover de brandweergarage en de Vosselmanstraat 2 en 4.
  • In de gebieden met de aanduiding 'specifieke vorm van centrum – 2' zijn ook zakelijke dienstverlening en horeca toegestaan. Het betreft hier gronden aan de Hoofdstraat 173 en 175 en de Roggestraat 265.
  • In de gebieden met de aanduiding 'specifieke vorm van centrum – 3' zijn ook detailhandel en wonen op de verdieping toegestaan. Het betreft hier gronden hoofdzakelijk aanwezig op de hoek Nieuwstraat / Asselsestraat.
  • In de gebieden met de aanduiding 'specifieke vorm van centrum – 4' zijn ook detailhandel, praktijk- en bedrijfsruimten, horeca en wonen op de verdieping toegestaan. Het betreft hier gronden op de hoek Loolaan / Soerenseweg.
  • In het gebied met de aanduiding 'specifieke vorm van centrum – 5' is naast maatschappelijke voorzieningen ook horeca toegestaan. Het betreft het pand op de hoek Nieuwstraat/ Vosselmanstraat.
  • In de gebieden met de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - 6' zijn ook detailhandel, horeca en wonen toegestaan. Het betreft hier de gronden rondom het Caterplein.