direct naar inhoud van 4.5 Gemengde functies
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

4.5 Gemengde functies

4.5.1 Visie

De wijken de Parken en de Indische Buurt zijn primair woonwijken. Daarnaast komen ook verschillende andere functies voor, veelal kantoren of maatschappelijke dienstverlening. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de diversiteit en levendigheid in de wijk en dragen daardoor bij aan de waarde van het plangebied.

Enerzijds is van belang dat deze functies hun huidige gebruiksmogelijkheden kunnen continueren. Tegelijkertijd is van belang dat deze panden, wanneer bijvoorbeeld het gebruik als kantoor wordt beƫindigd, weer als woning in gebruik kunnen worden genomen. De gemengde functies krijgen dan ook een adequate regeling in het nieuwe bestemmingsplan.

Specifieke aandacht binnen het Beekpark vraagt Orpheus, dat niet alleen prominent als bouwwerk aanwezig is in het plangebied, maar een ook op stad en regionale schaal een belangrijke bijdrage levert aan het voorzieningenaanbod van Apeldoorn.

4.5.2 Vertaling in het bestemmingsplan
  • Voor panden in het rijksbeschermd stadsgezicht De Parken die in gebruik zijn als kantoor, dan wel voor een maatschappelijke functie (niet zijnde scholen of kerken, e.d.), als detailhandel, horeca of dienstverlening is de bestemming 'Gemengd - 1' opgenomen. Naast de aangeduide functies is ook gebruik als woning is toegestaan. Wat betreft de bestemmingsregeling is aangesloten bij de regeling voor de bestemming 'Wonen - 1'.
  • Voor kantoorpanden buiten het beschermd gezicht is de bestemming 'Gemengd - 2' opgenomen wat aansluit op de regeling voor de bestemmings 'Wonen - 2'.
  • Voor Orpheus is de bestemming 'Gemengd - 3' opgenomen. Binnen deze bestemming is een mix van gebruiksmogelijkheden toegestaan op het gebied van cultuur en ontspanning, horeca, en maatschappelijke voorzieningen. Dit komt overeen met de mogelijkheden uit het bestemmingsplan 'Beekpark' uit 1996.