direct naar inhoud van 4.4 Wonen
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

4.4 Wonen

4.4.1 Visie

De Parken, Loolaan Noord en de Indische Buurt zijn overwegend woongebieden. De woonfunctie levert dan ook een zeer belangrijke bijdrage aan de waarde van het plangebied. De woonfunctie dient dan ook zoveel mogelijk te worden versterkt. Van belang is dat de kwaliteiten en diversiteit in bebouwing beschermd wordt waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 'reguliere' woningen en monumenten en beeldbepalende panden. Anderzijds is van belang dat voldoende flexibiliteit wordt geboden aan de gebruiksmogelijkheden van de woningen om de waarde van de bebouwing ook op lange termijn te kunnen waarborgen en in stand houden.

Het wonen levert in Beekpark een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en levendigheid van het centrum. Dit geldt niet alleen voor de grondgebonden en gestapelde woningen in het zuidelijke deel van Beekpark maar ook voor de aanwezige wooneenheden op de verdieping boven de diverse centrumfuncties.

De bestemmingsplansystematiek in het bestemmingsplan 'De Parken' uit 1996 voor het rijksbeschermd stadsgezicht 'De Parken' wijkt af van de rest van het plangebied.

4.4.2 Vertaling in het bestemmingsplan
  • Voor het rijksbeschermd stadsgezicht 'De Parken' is de bestemming 'Wonen - 1' opgenomen en voor het overige deel van het plangebied is de bestemming 'Wonen - 2' opgenomen.
  • Op locaties waar een tweede functie (kantoor, maatschappelijke voorziening, detailhandel of horeca) aanwezig is, is de functie op de plankaart bij het bestemmingsplan aangeduid.
  • Door toepassing van van maatwerk qua situering en hoogten wordt het bebouwingsbeeld gehandhaafd. Hierbij is voor beschermd stadsgezicht De Parken een strengere regeling opgenomen (strakkere bouwvlakken) dan in de rest van het plangebied.
  • Om de karakteristieke openheid van zijtuinen in de beschermde stadsgezichten te behouden is een specifieke regeling opgenomen.
  • Bij elke woning is het mogelijk onder voorwaarden een beroep of bedrijf aan huis uit te oefenen.