direct naar inhoud van 4.2 Relatie bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

4.2 Relatie bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan

In het bestemmingsplan 'De Parken, Indische Buurt en Beekpark' is een juridische regeling opgenomen over de wijze waarop gronden mogen worden gebruikt en in welke mate ze mogen worden bebouwd. Daarnaast is per deelgebied een beeldkwaliteitplan opgesteld. Naast het officiƫle welstandskader (dit zijn de regels op grond van de Woningwet waaraan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plannen toetst) zijn in het beeldkwaliteitplan handreikingen gegeven over de wijze waarop de gebiedseigen kwaliteiten versterkt kunnen worden. Deze handreikingen worden niet alleen voor bebouwing gegeven maar ze hebben ook betrekking op de inrichting van de openbare ruimte en aspecten als bijvoorbeeld erfscheidingen en groenstructuren. De beeldkwaliteitplannen vormen daarmee een nadere invulling van hetgeen in het bestemmingsplan ruimtelijk mogelijk wordt gemaakt.