direct naar inhoud van 4.14 Ontwikkelingen en bouwmogelijkheden
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

4.14 Ontwikkelingen en bouwmogelijkheden

4.14.1 Visie

Het bestemmingsplan 'De Parken, Indische Buurt en Beekpark' is een conserverend bestemmingsplan. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen niet worden meegenomen in dit bestemmingsplan. Geldende rechten worden wel gerespecteerd. Uitzondering is het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op de percelen Burglaan 36-1 en Celebeslaan 3. In de directe omgeving van deze percelen staan alleen woningen. Het wijzigen van de bestemming leidt niet tot inperking van rechten van omwonenden. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de relevante mielieuaspecten.

Op basis van de geldende bestemmingsplannen zijn er nog een aantal mogelijkheden om woningen toe te voegen in de bestaande linten. Mits er geen belemmeringen zijn (wettelijk, dan wel beleidsmatig of vanuit stedenbouwkundig of cultuurhistorisch niet wenselijk) zijn deze rechten in het nieuwe bestemmingsplan gerespecteerd.

De geldende bestemmingsplannen boden op een aantal locaties de mogelijkheid om door middel van een planwijziging ontwikkelingen mogelijk te maken. Omdat de afgelopen planperiode hiervan geen gebruik is gemaakt, zijn deze ontwikkelmogelijkheden niet opnieuw in het bestemmingsplan opgenomen.

4.14.2 Vertaling in het bestemmingsplan
  • Bouwmogelijkheden van nieuwe woningen zijn gedetaileerd vastgelegd in het bestemmingsplan. Per mogelijkheid is aangegeven hoeveel woningen gebouwd mogen worden en op welke locatie. Ook de maatvoering is voorgeschreven waarbij aangesloten is bij de omgeving.