direct naar inhoud van 4.12 Groen en water
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

4.12 Groen en water

4.12.1 Visie

Het groen en het water levert een belangrijke bijdrage aan de waarde van de beschermde gezichten. Dit geldt niet alleen voor het groen in de openbare ruimte maar ook voor het groen op particuliere gronden in De Parken en Indische buurt. Ook het openbare groen in het Beekpark is van belang voor het plangebied.

Naast het water in de parken doorkruisen de sprengen De Vlijt en de Badhuisspreng het plangebied. Deze leveren een belangrijke bijdrage voor de waterhuishouding. Het groen en ook het water verdient dan ook een adequate regeling in het bestemmingsplan.

4.12.2 Vertaling in het bestemmingsplan
  • Voor het beeldbepalende openbare groen in het plangebied is de bestemming 'Groen - 1' opgenomen. Dit geldt zowel voor het groen binnen de beschermde gezichten als in het Beekpark en Loolaan Noord.
  • Grote aaneengesloten waardevolle groengebieden, dan wel open en onbebouwde binnenterreinen (in De Parken) die op grond van de geldende bestemmingsplannen al beschermd werden, hebben de bestemming 'Groen - 2' gekregen. Deze gronden mogen gebruikt worden als tuin, maar morgen niet bebouwd worden. Eventueel aanwezige hogere beplanting mag alleen verwijderd worden met een omgevingsvergunning.
  • Kleinere beeldbepalende groengebieden, die voornamelijk tussen de bebouwing voorkomen, zijn beschermd door middel van specifieke bebouwingsregelingen.
  • Er is een dubbelbestemming opgenomen om de beken en sprengen in het plangebied te beschermen.
  • Er is een beschermende regeling voor waardevollen bomen opgenomen.