direct naar inhoud van 4.11 Bedrijvigheid
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

4.11 Bedrijvigheid

4.11.1 Visie

Verspreid door het plangebied komen individuele bedrijven of bedrijfjes of clusters van bedrijven voor. Grootschalige bedrijvigheid komt in het plangebied niet voor. Een aparte categorie wordt gevormd door individuele loodsjes achter woningen. Dit komt met name in de Indische Buurt voor.

De in het plangebied voorkomende (kleinschalige) bedrijvigheid wordt gerespecteerd en hiervoor is in het bestemmingsplan een adequate regeling opgenomen. Uitbreiding van bedrijvigheid is niet gewenst. Nieuwsvestiging is alleen mogelijk wanneer het gaat om lichte bedrijvigheid of wanneer een specifieke aanduiding is opgenomen.

4.11.2 Vertaling in het bestemmingsplan
  • Voor de in het plangebied voorkomende bedrijven is de bestemming 'Bedrijf' opgenomen. Binnen deze bestemming zijn bedrijven in milieucategorie 1 toegestaan. Als in de huidige situatie bedrijven aanwezig zijn in een hogere milieucategorie is voor deze bedrijven een maataanduiding opgenomen. Dit betekent dat, naast lichte bedrijven, alleen de aangeduide bedrijven zijn toegestaan.
  • In de regels is vastgelegd dat indien de bedrijven in een hogere milieucategorie meer dan een jaar niet meer als zodanig in gebruik zijn, burgmeester en wethouders bevoegd zijn de aanduiding te verwijderen waardoor een bedrijf in een hogere categorie niet meer mogelijk is.
  • Ook voor de gemeentewerf aan de Vlijtseweg is een bedrijfsbestemming met een maataanduiding opgenomen.Voor de brandweergarage aan de Vosselmanstraat is een specifieke bestemming opgenomen. Andere bedrijven zijn op deze locatie niet gewenst.