direct naar inhoud van 4.10 Horeca
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

4.10 Horeca

4.10.1 Visie

Met betrekking tot horeca kan onderscheid gemaakt worden tussen de geclusterde horeca rondom het Caterplein en individuele horecapanden die verspreid voorkomen in het plangebied.

De horeca rondom het Caterplein levert een belangrijke bijdrage aan de visie voor dit deel van het plangebied als uitgaans en cultuurkwartier. Deze verdienen dan ook een adequate regeling.

De individuele horecapanden die in het plangebied voorkomen leveren een bijdrage aan de diversiteit in het plangebied en dragen bij aan een goed voorzieningenniveau. Ook deze vragen een adequate regeling in het bestemmingsplan.

4.10.2 Vertaling in het bestemmingsplan
  • De in het gebied aanwezige horecapanden in de vorm van hotels, restaurants en (eet)cafe's hebben in het bestemmingsplan de bestemming 'Horeca' gekregen. Binnen deze bestemming mogen de gronden gebruikt worden voor horeca-activiteiten in milieucategorie 1.
  • De horeca in het Beekpark is ondergebracht in de bestemming 'Centrum'. Naast gebruik als horeca zijn ook andere vormen van gebruik toegestaan.