direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is de huidige situatie van het plangebied beschreven. Per deelgebied is hiervan een beschrijving gemaakt. In dit hoofdstuk wordt de visie op het plangebied voor de komende 10 jaar beschreven.

Allereerst wordt een visie gegeven op gebiedsniveau. Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze dit in onderhavig bestemmingsplan wordt vertaald. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de 3 deelgebieden:

  • rijksbeschermd stadsgezicht de Parken;
  • Loolaan Noord;
  • gemeentelijk beschermd stadsgezicht de Indische Buurt;
  • het Beekpark.

Vervolgens wordt per functie (wonen, maatschappelijk, kantoor, detailhandel, etc.) kort de visie geschetst gevolgd door de wijze hoe dit in het bestemmingsplan verankerd wordt. Voor de functie wonen is ook onderscheid gemaakt tussen de drie deelgebieden vanwege het eigen karakter van de gebieden. Bij de overige functies is dit onderscheid niet gemaakt.

Bij de vertaling van de visie in het bestemmingsplan wordt ingegaan op de hoofdlijnen. In hoofdstuk 6 wordt per bestemming gedetailleerd aangegeven hoe de exacte vertaling in het bestemmingsplan is. Tot slot is van belang dat het hier gaat om een conserverend bestemmingsplan. Geldende rechten op grond van de huidige bestemmingsplannen worden gerespecteerd.